Наука / Геология


Подреди по   полезен   удобен   красив   забавен   дата   име   [посещения]
Намерени: 14   Страници: [1] 2

Геологията - начин на мислене
"Откъде идваме? Кои сме? Къде отиваме?" Сайт на студентите-геолози от ГГФ на СУ "Св. Кл. Охридски". Съдържа техни снимки, реферати, галерии с минерали, земетресения, топли снимки от Антарктида и още куп интересни, забавни и поучителни неща...
http://geology.hit.bg 1698 / добавен: 20-04-03
  полезен | удобен | красив | забавен
ДавГЕО - геодезия , картография , тримерна графика
Геодезия , картография , тримерна графика . Изработване на всякакви геодезически планове и карти , картографски материали , моделиране на тримерни изображения на терен и сгради . Географски информационни системи . Рекламни дипляни , брошури , плакати .
http://www.davgeo.com 1335 / добавен: 20-07-01
  полезен | удобен | красив | забавен
Геологията в България
Геологията във България.Адреси на всички по важни институции свързани с геологията,научни институти,дружества,периодични издания.
http://www.geology.bas.bg/geoaddressi.html 1294 / добавен: 17-06-98
  полезен | удобен | красив | забавен
Избрани световни геоложки сайтове
Избрани геоложки сайтове в ИНТЕРНЕТ.Тематични колекции от геоложки сайтове,търсещи машини,Уев адреси и сървъри.
http://www.geology.bas.bg/geointernet.html 872 / добавен: 17-06-98
  полезен | удобен | красив | забавен
Морска палеонтология
Снимки на морски фосили открити в югоизточна България
http://www.paleo.bgfree.com 617 / добавен: 08-07-04
  полезен | удобен | красив | забавен
Морски фосили от Мезозойската ера (Д. креда)
Колекция от морски фосили. Експонатите са открити в центарална част на страната - с.Велковци, К. Рог и Пушево.
http://free.bol.bg/mitaka63 527 / добавен: 28-11-04
  полезен | удобен | красив | забавен
Катедра Ботаника, Аграрен Университет - Пловдив
Състав, история и библиография на катедрата по Ботаника във ВСИ - Пловдив. Обзор на хербария и типови образци.
http://botanica.hit.bg 511 / добавен: 05-02-01
  полезен | удобен | красив | забавен
Централна лаборатория по минералогия и кристалография (ЦЛМК)
Самостоятелно научно-изследователско звено към Българската академия на науките.
http://www.clmc.bas.bg 506 / добавен: 21-07-02
  полезен | удобен | красив | забавен
ЕТ ``Геоф``
Кадастър и имотен регистър, регулация и вертикална планировка, геодезически снимки и трасировки, инженерна геодезия, прецизна и техническа нивелация, изследване на деформации, ГИС, цифрови модели, плотер, широкоформатен печат
http://web.orbitel.bg/lll/ 403 / добавен: 06-01-02
  полезен | удобен | красив | забавен
``Геопланпроект`` ЕАД - гр. Плевен
Геодезическа фирма.
http://www.pleven.net/GP 389 / добавен: 08-02-01
  полезен | удобен | красив | забавен
Намерени: 14   Страници: [1] 2

Горещи туристически оферти
Още оферти в Journey.bg - Българският туристически портал