Организации / Нестопански


Обществено сдружение“ИЗГРЕВ
Създаване и управление на проекти с национално и международно участие в областта на регионалното развитие, инфраструктурата, екологията, благоустройството, културата, спорта, туризма и други социални дейности.
http://www.osi-bg.org 201 / добавен: 09-05-08
  полезен | удобен | красив | забавен
FBN - България - Сдружение на фамилния бизнес
Сдружение на фамилния бизнес - България е сдружение с нестопанска цел. Целта на сдружението е да работи за развитието и утвърждаването на семейния бизнес в България.
http://www.fbn-bulgaria.org 158 / добавен: 20-06-07
  полезен | удобен | красив | забавен
Фондация Галатея – усъвършенстване, позитивно мислене и успех
Насърчаване на хората да поемат отговорност и да работят, като използват пълноценно собствените си ресурси. Провеждане на практически насочени обучителни модули. Организиране на семинари, тренинги на фирми, работни срещи.
http://www.galateafoundation.org/ 158 / добавен: 26-02-08
  полезен | удобен | красив | забавен
Свободен Авиационен Синдикат
Свободен Авиационен Синдикат
http://www.cacburgas.org/ 137 / добавен: 20-10-07
  полезен | удобен | красив | забавен
Менса Варна
Официален сайт на Менса Варна - сдружение, с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза.
http://mensa-varna.com 119 / добавен: 21-02-08
  полезен | удобен | красив | забавен
Фондация Улпия Сердика
Опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на София и България. Устойчиво интегриране и управление на паметниците на културата. Международни проекти. Организация на публични събития от научен и културен характер.
http://www.ulpiaserdica.org 111 / добавен: 29-03-09
  полезен | удобен | красив | забавен
Асоциация за закрила на мотоциклетистите
Гражданско сдружение, чиято основната цел са защитата правата на мотоциклетистите в България.
http://www.2kolela.com 92 / добавен: 11-08-09
  полезен | удобен | красив | забавен
Мечти и отбори България
„Мечти и отбори” се заражда като инициатива на Британски съвет и съществува в над 30 страни по света. Развива лидерски качества у младите хора, чрез средствата на играта и спортните състезания.
http://www.mobg.org 77 / добавен: 30-11-08
  полезен | удобен | красив | забавен

Горещи туристически оферти
Още оферти в Journey.bg - Българският туристически портал