Вие сте в регистрираните сайтове за София . Ако искате да се върнете в основните директории натиснете ТУК
Търсене в София

София / Организации

Браншови [4] Военни [4]
Детски [4] Други [17]
Международни [10] Неправителствени [73]
Нестопански [5] Общински [9]
Партии [29] Посолства [8]
Правителствени [19] Социални [9]
Стопански [7]

Горещи туристически оферти
Още оферти в Journey.bg - Българският туристически портал

Сайтове за София / Организации

Българска асоциация на сомелие
Учредена е с идеална цел през ноември 2000 г. Член е на Международната асоциация на сомелие (АSI). Основната дейност на БАС е насочена към развиване и утвърждаване на професията сомелие у нас и повишаване културата на винопотребление.
http://www.sommelierbg.com 57 / добавен: 27-04-06
  полезен | удобен | красив | забавен
Изпълнителна агенция по лозата и виното
Официален сайт на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) - контролен орган по Закона за виното и спиртните напитки.
http://www.eavw.com 199 / добавен: 15-06-04
  полезен | удобен | красив | забавен
Агенция по почвените ресурси
Агенцията осъществява специализирани дейности, свързани с качеството, опазването, възстановяването и подобряване на плодородието на почвените ресурси и екологичните функции на почвената покривка.
http://www.soils-bg.org/ 229 / добавен: 06-05-03
  полезен | удобен | красив | забавен
Фондация Надежда 2001
Фондация Надежда 2001 се занимава с подпомагането на деца, лишени от родителски грижи, сираци с един родител или отглеждани от техни близки, самотни майки, онкоболни и техните семейства, както и с реставриране на манастири.
http://www.nadejda2001.org 85 / добавен: 30-05-07
  полезен | удобен | красив | забавен
Детски център ЕДЮКО
Целодневна седмична ваканционна програма за деца от 5 до 12 годишна възраст.
http://educo-center.org 142 / добавен: 03-03-08
  полезен | удобен | красив | забавен
Виктор Попов фондация. Национален видеофонд за сценични изкуства
Фондация Виктор Попов е правоприемник и продължител на дейността на фондация Концепция за театър. Изгражда и поддържа национален видеофонд за сценични изкуства. На сайта на фондацията са публикувани видео-фото материали от театралните и танцови спектакли.
http://www.victorpopov.org/ 115 / добавен: 01-06-07
  полезен | удобен | красив | забавен
Фондация "Традиция"
Българска Фондация "Традиция" стимулира, подкрепя и насърчава произведенията, създадени от социално слаби и непривилигировани занаятчии, живеещи в отдалечени села и региони в България.
http://www.traditzia.bg 165 / добавен: 03-06-04
  полезен | удобен | красив | забавен