Вие сте в регистрираните сайтове за София . Ако искате да се върнете в основните директории натиснете ТУК
Търсене в София

София / Организации

Браншови [4] Военни [4]
Детски [4] Други [17]
Международни [10] Неправителствени [73]
Нестопански [5] Общински [9]
Партии [29] Посолства [8]
Правителствени [19] Социални [9]
Стопански [7]

Горещи туристически оферти
Още оферти в Journey.bg - Българският туристически портал

Сайтове за София / Организации

Българска секция по електроника, информационни и комуникационни технологии
Българска секция по електроника, информационни и комуникационни технологии за нуждите на Националната сигурност на Р.България (AFCEA - секция ``София``)
http://www.afcea.dir.bg 466 / добавен: 04-01-00
  полезен | удобен | красив | забавен
Асоциация Наши деца - институция, учредена от хора, работещи в домове за деца
Асоциация Наши деца е сдружение, учредено през 1999 г. от хора, работещи в домовете за деца без родителска грижа в София. Сайтът предоставя информация за проведените мероприятия и анализи.
http://www.nashideca.org 31 / добавен: 13-10-09
  полезен | удобен | красив | забавен
Радикалдемократическа партия в България
Официален сайт на Радикалдемократическата партия в България
http://www.rdp-bg.org 178 / добавен: 07-08-03
  полезен | удобен | красив | забавен
Български съвет за бежанци и мигранти
БСБМ е сдружение на гражданското общество, което работи в областта на убежището и миграцията в България. БСБМ е платформа за застъпничество, лобиране и фондонабиране за закрилата, приемането и интеграцията на бежанците и емигрантите в България.
http://www.bcrm-bg.org 63 / добавен: 12-06-09
  полезен | удобен | красив | забавен
ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР ЕЛЕКТРОМОБИЛИ
ИКЕМ обединява знанията и опита на различни фирми, организации и личности, убедени в бъдещето на българската електромобилна индустрия.
http://emic-bg.org 94 / добавен: 10-02-10
  полезен | удобен | красив | забавен
Национален осигурителен институт
Националният осигурителен институт е публична организация, която, на основата на законовото задължение за осигуряване, гарантира правото на пенсии и обезщетения на гражданите. Институтът осигурява прозрачно обслужване на държавното обществено осигуряване.
http://www.noi.bg 241 / добавен: 23-05-06
  полезен | удобен | красив | забавен
Частна детска градина Захарно петле
Частна детска градина Захарно петле
http://zaharno-petle.com 132 / добавен: 26-08-08
  полезен | удобен | красив | забавен