Вие сте в регистрираните сайтове за София . Ако искате да се върнете в основните директории натиснете ТУК
Търсене в София

София / Организации

Браншови [4] Военни [4]
Детски [4] Други [17]
Международни [10] Неправителствени [73]
Нестопански [5] Общински [9]
Партии [29] Посолства [8]
Правителствени [19] Социални [9]
Стопански [7]

Горещи туристически оферти
Още оферти в Journey.bg - Българският туристически портал

Сайтове за София / Организации

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР ЕЛЕКТРОМОБИЛИ
ИКЕМ обединява знанията и опита на различни фирми, организации и личности, убедени в бъдещето на българската електромобилна индустрия.
http://emic-bg.org 94 / добавен: 10-02-10
  полезен | удобен | красив | забавен
ГДБОП
ПРедставителен сайт на ГДБОП
http://vs-travels.com/gdbop/index.html 2988 / добавен: 18-03-08
  полезен | удобен | красив | забавен
Сдружение на взивните инженери в България
Сдружение на взривните инженери в България е неправителствена, професионална организация с нестопанска цел, с членове физически и юридически лица, осъществяваща научна, експериментална или търговска дейност в областта на взривните работи.
http://www.aeeb-bg.org 68 / добавен: 03-02-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Дирекция Бюро по труда Люлин - гр. София
Дирекцията осъществява посредническа дейност по намиране на работа за безработни и на персонал за работодатели. Всички услуги са безплатни - както за работодателите, така и за безработните.
http://dbtlulin.hit.bg/ 102 / добавен: 09-10-05
  полезен | удобен | красив | забавен
СЕКВОЯ-МТК ЕООД
Маркетингови услуги, пазарни проучвания и анализи, обучение на търговски персонал и консултиране на наши фирми, желаещи да излязат на чужди пазари и чуждестранни компании, желаещи да навлязат на пазара у нас.
http://sequoia-mtc.com/ 79 / добавен: 11-09-07
  полезен | удобен | красив | забавен
Уницеф България
УНИЦЕФ е детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 150 страни.
http://www.unicef.bg 553 / добавен: 26-04-10
  полезен | удобен | красив | забавен
Фондация „Здраве и социално развитие”
Основни дейности: промоция на здраве, социална работа, интеграция на ромската общност, превенция на СПИН и ППИ. Целеви групи: ромски общности, проституиращи, МСМ. Създадени служби: здравно-социален център в ромска общност и мобилен медицински кабинет.
http://www.hesed.bg 102 / добавен: 13-02-06
  полезен | удобен | красив | забавен