Вие сте в регистрираните сайтове за София . Ако искате да се върнете в основните директории натиснете ТУК
Търсене в София

София / Образование / Организации, сдружения


Подреди по   полезен   удобен   красив   забавен   дата   име   [посещения]
Намерени: 17   Страници: [1] 2

Ученически клуб Абагар е създаден през 2005 г.
Ученически клуб Абагар е създаден през 2005 г. в изцяло обновена и модерно обзаведена сграда.
http://abagar.info/ 311 / добавен: 20-02-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Национален студентски дом
Официална страница на Студентския дом в София, с новини, програма, статут, информация за центровете му, книги, издадени от Академичен център за литература и култура и др.
http://www.studenthouse.bg/ 290 / добавен: 03-12-02
  полезен | удобен | красив | забавен
Сдружение Младеж за разбирателство
Възможност за участие на ученици в програма на разменни начала с Германия, САЩ, Белгия, Чили, Аржентина, Франция и Австрия, включваща пребиваване в приемно семейство, посещение на училище и участие в семинари.
http://www.yfu-bg.com 282 / добавен: 07-02-07
  полезен | удобен | красив | забавен
Асоциация на студентите медици в България
Официален сайт на Асоциацията на студентите медици в България (АСМБ). Структура, дейности, комитети, контакти. Медицински конгреси, международни програми за обмен, изследователски проекти и клиники, свързани с тях. Медицински университети в България.
http://amsbulgaria.org 177 / добавен: 24-02-05
  полезен | удобен | красив | забавен
СТУДЕНТСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРТАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
НАШАТА ОСНОВНА ЦЕЛ Е ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И СЪЗНАНИЕ, И ВЪЗМОЖНОСТ СВОБОДНО ДА СЕ СПОДЕЛЯТ ПРЕПОРЪКИ И ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С КОНЮНКТУРАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ И УНИВЕРСИТЕТСКИ ЖИВОТ.
http://sari.hit.bg 143 / добавен: 11-05-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Детско студио Мила моя мамо
Помогнете за умственото, интелектуално и емоционално израстване на Вашите бебета и деца! Чрез заниманията в изкуство ще развиете таланти, ще поставите фундамента за щастливото и успешно бъдеще на децата си! Поиграйте с нас!
http://www.milamamo.dir.bg 97 / добавен: 02-12-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Дневен център Покров богородичен
Дневен център Покров богородичен се занимава с интеграция на деца със специални нужди, предоставя логопедични сесии и психологични консултации, психодиагностика, компютърни занимания. Провежда обучение по писане на европейски проекти, обучение на линукс.
http://www.dcare.org 96 / добавен: 23-07-07
  полезен | удобен | красив | забавен
Интегра
Интегра е българска неправителствена организация, занимаваща се с обучение и образование. Европейското измерение може да се открие в нашите проекти във всяка от областите изкуства, култура, младеж, спорт чрез подпомагане социалната интеграция и др.
http://www.integra.bg 95 / добавен: 17-11-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Агенция за неформално образование и европейска информация - България
Агенцията за неформално образование и европейска информация е акредитирана от Европейската комисия организация за изпращане и посрещане на младежи-доброволци в страните от Европейския съюз. Организацията организира международни младежки обмени, информация
http://www.aneei.org/ 93 / добавен: 30-09-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Българска социологическа асоциация (БСА)
БСА е професионална организация с идеална цел. Сайтът предоставя актуална информация за предстоящи събития, обяви за научно-изследователски проекти, връзки към публикации и други интернет ресурси в областта на социологията.
http://www.bsa-bg.org 91 / добавен: 14-10-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Намерени: 17   Страници: [1] 2

Горещи туристически оферти
Още оферти в Journey.bg - Българският туристически портал