Вие сте в регистрираните сайтове за София . Ако искате да се върнете в основните директории натиснете ТУК
Търсене в София

София / Наука / Биология


Произходът на живота и теорията на хаоса
"Искра божия" или игра на молекулите, а може би сме дошли от Космоса? Къде е разликата между живо и неживо? Екзотични и не толкова екзотични хипотези.
http://bioxaoc.uni.cc/ 687 / добавен: 05-09-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Металайф биоинформатична база данни
Metalife създава разнообразни алгоритми,които изпълняват всички съществени задачи,в последователия анализ и последователно-базираните предсказания.
http://www.metalife.de 537 / добавен: 03-07-03
  полезен | удобен | красив | забавен
Зота
Всичко за мравките - информация и отглеждане
http://zota.hit.bg 392 / добавен: 31-12-03
  полезен | удобен | красив | забавен
Биометодика
Биометодики
http://biomethodics.com 380 / добавен: 15-03-06
  полезен | удобен | красив | забавен
Лепидоптерология
Новини за пеперуди, речник, указател, електронен музей, алманах, безплатни обяви за любители на пеперуди
http://www.lepidopterology.com/ 256 / добавен: 25-08-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Сухоземните костенурки изчезват от България!
Срещащите се в България световнозастрашени видове сухоземни костенурки, шипобедрена и шипоопашата, са на път да се превърнат само в спомен в следващите няколко десетилетия! Нека заедно да се опитаме да предотвратим тяхното унищожаване.
http://testudo.bspb.org 240 / добавен: 19-12-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Българският сайт за хидробиология
Българският сайт за хидробиология, аквакултури, ихтиология, водопречистване и океанология.
http://hydrobiology-bg.com 174 / добавен: 29-06-08
  полезен | удобен | красив | забавен

Горещи туристически оферти
Още оферти в Journey.bg - Българският туристически портал