Вие сте в регистрираните сайтове за София . Ако искате да се върнете в основните директории натиснете ТУК
Търсене в София

София / Финанси и бизнес / Осигуряване


Осигурителна каса СОФИЯ
Регистрирана в Националния Осигурителен Институт през 2002 г. За своите членове: събира вноските за задължително осигуряване, подава информация в НОИ, регистрира трудови договори, ревизира, изготвя ведомост за заплати.
http://www.ok-sofia.dir.bg 251 / добавен: 26-04-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Защо европейските системи на осигуряване са по-ефективни и работят за човека...
Ако искате да разберете как се осигуряват в Европа и на Запад и да се възползвате от техните ефективни системи, научете повече за...
http://www.bisera.net 224 / добавен: 24-02-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Спестовни програми на световните лидери в България
Сайт, чрез който можете да се свържете с финансов косултант, който безплатно да ви обясни детайлите около спестовните програми на световните лидери в тази област - Аllianz и Grawe.
http://jconsult.data.bg 118 / добавен: 10-05-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Assuredlife - Помисли за себе си
Валутни спестовно-осигурителни програми. Що е то? Безплатни финансови консултации. Общо застраховане. Работа при нас.
http://www.mag1001.com/assuredlife/ 85 / добавен: 18-03-06
  полезен | удобен | красив | забавен
Сървис Консулт - Изготвяне на актюерски оценки по МСС 19, доходи на наети лица
Изготвяне на актюерски оценки по МСС 19. Консултантски услуги на пенсионни дружества и здравно осигурителни фондове - лицензиране, пенсионни схеми, общи условия и тарифи, актюерски оценки, застраховки, разработване и внедряване на информационни системи.
http://www.service-consult.hit.bg 83 / добавен: 28-08-07
  полезен | удобен | красив | забавен

Горещи туристически оферти
Още оферти в Journey.bg - Българският туристически портал