Вие сте в регистрираните сайтове за София . Ако искате да се върнете в основните директории натиснете ТУК
Търсене в София

София / Организации / Военни


ГДБОП
ПРедставителен сайт на ГДБОП
http://vs-travels.com/gdbop/index.html 2988 / добавен: 18-03-08
  полезен | удобен | красив | забавен
Българска секция по електроника, информационни и комуникационни технологии
Българска секция по електроника, информационни и комуникационни технологии за нуждите на Националната сигурност на Р.България (AFCEA - секция ``София``)
http://www.afcea.dir.bg 466 / добавен: 04-01-00
  полезен | удобен | красив | забавен
Проект: Политиката на ЕС за отбрана и сигурност и българската армия
Проектът се реализира от Фондация "Армия и гражданско общество" и се финансира от Европейския съюз
http://www.eu-defence.hit.bg 126 / добавен: 23-07-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Граничарите на България
Социална мрежа на българските войни.
http://granichar.org 94 / добавен: 02-05-09
  полезен | удобен | красив | забавен

Горещи туристически оферти
Още оферти в Journey.bg - Българският туристически портал