Вие сте в регистрираните сайтове за София . Ако искате да се върнете в основните директории натиснете ТУК
Търсене в София

София / България / Екология


Подреди по   полезен   удобен   [красив]   забавен   дата   име   посещения
Намерени: 35   Страници: [1] 2 3 4

Biodiversity.bg - портал за биоразнообразието
Портал за биоразнообразието на България. Тук ще откриете, както много забавления - игри, картинки, wallpaper-и, мелодии за GSM, снимки, вицове и др., така и много полезна информация от всички области на биоразнообразието.
http://www.biodiversity.bg 225 / добавен: 14-03-07
  полезен | удобен | красив | забавен
ОВОС ЕО разрешителни проучвания, околна среда, отпадъци, екология, рекултивация
П-юнайтед – консултации, управление на околната среда, разрешителни (КПКЗ, СЕВЕЗО) оценка на въздействието (ОВОС, ЕО), предпроектни проучвания, екологична отговорност, мониторинг, ISO, оценка на риска, управление на отпадъците, устойчиво развитие.
http://p-united.org 136 / добавен: 05-03-07
  полезен | удобен | красив | забавен
Централна лаборатория по обща екология - БАН
Централната лаборатория по обща екология е специализирано научно звено към БАН, занимаващо се както с фундаментални и приложни научни изследвания, така и с обучение в областта на екологията и опазването на околната среда.
http://www.ecolab.bas.bg 2507 / добавен: 26-10-98
  полезен | удобен | красив | забавен
Кампания За да остане природа в България
Целта на кампанията е да спре загубата на природното богатство в България. Съдържа електронна петиция към институциите за спешни действия за опазване защитените територии и НАТУРА2000 зони; информация за застрашените от унищожение места и как да помогнете
http://www.bluelink.net/zaprirodata 1900 / добавен: 21-11-06
  полезен | удобен | красив | забавен
Нов филтър за пречистване на вода в домашни условия
Запознайте се със системата eSpring за пречистване на вода в домашни условия. Лесен монтаж и лесно обслужване.
http://www.geocities.com/vidaespring/ho… 1570 / добавен: 07-12-06
  полезен | удобен | красив | забавен
ЕНВИРОТЕХ ООД - ВСИЧКО ЗА ЕКОЛОГИЯТА
ЕНВИРОТЕХ ООД извършва оценки, преценки, анализи, мониторинг, програми и проекти в областта на екологията и опазването на околната среда. Изработваме ОВОС, екологични характеристики, доклади, констативни протоколи и анализи.
http://www.envirotech.bg 971 / добавен: 13-12-06
  полезен | удобен | красив | забавен
Европейски лалугер - застрашен вид!
Европейския лалугер (Spermophilus citellus) е разпространен в югоизточна Европа. Той е основен хранителен ресурс за много видове животни повечето от който световно застрашени. Числеността му намалява навсякъде в Европа...
http://www.groundsquirrel.org 928 / добавен: 18-12-06
  полезен | удобен | красив | забавен
БлуЛинк - Граждански портал за околна среда в България
Електронна информационна мрежа на природозащитните неправителствени организации в България. Форум за комуникация и обмен на информация и идеи между природозащитните организации и широката общественост, медиите, сродните организации по света.
http://bluelink.net 903 / добавен: 21-05-03
  полезен | удобен | красив | забавен
Български портал за изменението на климата
Порталът представя информация по проблемите на глобалното затопляне и изменението на климата. Съдържа: новини, любопитни факти, документи, полезни връзки и др.
http://www.bluelink.net/climate/ 581 / добавен: 18-03-04
  полезен | удобен | красив | забавен
ЕКОПРОЕКТ ООД
ЕКОПРОЕКТ ООД е бързо развиваща се инженерингова фирма в областа на пречистване на отпадъчни–битови и промишлени, питейни води. ЕКОПРОЕКТ ООД предлага:проектиране, доставка и монтаж на пречиствателни станции за частния и промишлен сектор.
http://www.ecoproject-bg.com 567 / добавен: 09-11-06
  полезен | удобен | красив | забавен
Намерени: 35   Страници: [1] 2 3 4

Горещи туристически оферти
Още оферти в Journey.bg - Българският туристически портал